Välkomna till nya rangen

Nu är mattorna på plats och det går bra att slå under tak på nya rangen.

Det återstår lite att göra, för att allt skall vara helt färdigt men arbetet fortskrider.