Tävlingskommittén

Handicap

Alla med minst fyra (4) registrerade handicapronder under 2017 har ETH (EGA Exakt Tävlingshandicap) medan övriga har fått EGA Exakt Handicap. ETH kan erhållas när du har fyra (4) registrerade ronder under innevarande år (2018), de fyra ronderna måste alltså spelats under samma år.

Din status hittar du på minGolf under minHCP på golf.se (med handicapsronder avses såväl tävlingsronder som föranmälda sällskapsronder).

Vad gäller klubbens handicaptävlingar?

Alla med exakt tävlingshandicap eller exakt handicap får delta i klubbens handicaptävlingar förutsatt att kriterierna för tävlingen är uppfyllda (ålder, kön, klass etc.), men endast spelare med exakt tävlingshandicap kommer med på resultatlistan.

Förkortningar

EGA European Golf Association

ETH Exakt Tävlingshandicap

EH Exakt Handicap

 

Med vänlig hälsning,
Albatross Tävlingskommitté