Renovering av tee

 

Från och med måndagen den 9 oktober kommer hål 2 att ersättas med hål 8B tillsvidare.