Handicap, Utbildnings- och Regelkommittén (HUR)

Nuvarande kommitté:

Marie-Louise Månsson          F.d. Förbundsdomare och HCP-ansvarig     jan-eric.mansson@tele2.se     0702-416262

Göran Dahlman                     Distriktsdomare                                           gdss@telia.com                                070-7923300

Fidde Friberg                         Klubbdomare                                                fidde@friberg.vg                              0704-201560

Bo Hallsvik                             Klubbdomare                                                 bo.hallsvik@gmail.com                 0725-880680

Nils-Erik Ståhl                       Klubbdomare                                                 nilserikstahl@gmail.com              0766-333439

Klas Holmqvist                     Ordförande till lika distriktsdomare        klas.holmqvist@teliacompany.com  0703-565454

Tveka inte att kontakta någon av oss. Har Ni frågor kring regler eller någon situation på banan som inte har klarats ut.

Vi är också amatörer men brinner för att hjälpa till och sprida kunskap.

Marie- Louise Månsson     Fidde Friberg          Bo Hallsvik                   Göran Dahlman             Klas Holmqvist                Nils-Erik Ståhl

Ansvar:

Marie-Louise – Lokala regler samt ansvar för HCP justeringar

Fidde- Håller i HUR kommitténs utbildningsinsatser

Bosse- Banmarkeringar för 1-18 och 19-27 och Eaglekorten. Utbildning seniorerna

Göran Dahlman- Håller HUR kommitténs sida uppdaterad

Nils-Erik Ståhl- Håller HUR kommitténs sida uppdaterad

Klas Holmqvist- Samordnar kommitténs alla uppdrag, och håller klubbens tillfälliga lokala regler

 

Kommitténs uppdrag är att möjliggöra så de övergripande målen ges till alla medlemmar och anställda.

 

Övergripande

 • Sprida kunskap och förståelse kring regler och golfvett.å
 • Genomföra information till så många medlemmar som möjligt i olika forum.
 • Verka för medlemmars möjlighet att förkovra sig inom golfens ramar.
 • Att tävlingar som ligger på Albatross Golfklubbs ansvar utförs enligt golfens olika regelverk.

 

Utbildning

 • Genomföra vinterutbildningen fyra gånger inomhus och en avslutning med regelvandring på banan.
 • Var sammanhållande för utbildning till alla ideella insatser som medlemmar gör för klubben.
 • Vara till hjälpa med att i andra forum informera om regler för dam-, herr-, junior-, senior-, kommittèn samt
 • vid introduktion av nya medlemmar.
 • Hålla sig underrättad om utbildningar och material från Svenska Golfförbundet och Göteborgs Golfförbund.
 • Att utbildningar sker i samverkan med SISU.
 • Ha ansvar för att av SGF godkänd utbildning av Nybörjare genomförs på klubben årligen. Gäller såväl för seniorer som för juniorer.

 

Banmarkering

 • Översyn hinderpinnar (gul/röd) och Out Of Bounds pinnar (vit) innan banorna öppnar samt löpande under säsongen.

Lokala Regler och Tillfälliga Lokala Regler

 • Lokala Regler granskas med Göteborgs Golfförbunds regelansvariga.
 • Tillfälliga Lokala Regler sätts upp när banorna öppnas samt hålls uppdaterade löpande under säsongen.
 • Lokala Regler och Tillfälliga Lokala Regler skall endast anslås på tävlingsexpeditionens tavla.

 

Handicaprevision

 • Den årliga revisionen av hcp sker i början av januari varje år. Eftersom GIT (golfens IT system) har skött alla höjningar har Marie-Louise endast fokuserat sig på sänkningarna. De rekommenderade sänkningarna är med ett eller två slag. Utöver detta så görs även en översyn både nya och ”gamla” medlemmar som fått sina hcp justerade både upp och ner under året.

 

Övrigt

 • Deltaga på GGF erfarenhetsmöten 3-4 ggr (domarutbyte).
 • Deltaga på GGF möten för handicap och banvärdering (slope).
 • Våra distriktsdomare skall ha dömt ett flertal tävlingar inom distriktet.
 • Samverka med övriga kommittéer, styrelsen samt samråd med klubbens pro.
 • Inför klubbens årsmöten upprätta verksamhetsberättelse för det gångna året, samt budget och verksamhetsplan för det kommande.
 • Ha dubbelriktad kontakt mot SGF och GGF vad gäller utbildningsverksamhet