Miljökommittén

Miljökommittén i Albatross Golfklubb har ingått i klubbens organisation sedan 2002.

2004 fick klubben, som nr 6 i Göteborgs GF, ta emot SGF:s miljödiplom som vi sedan dess har behållit.
Vi har, vid två tillfällen, av GGF utsetts till Årets Miljöklubb.
I sluttningen mellan hål 1 och hål 17 är de vårdträd vi fått som pris planterade.

Under åren som gått har mycket på miljöområdet blivit bättre! Några exempel!

Maskinparken har succesivt bytts ut så att de drar mindre bränsle.
Vi använder enbart miljödiesel och miljöbensin.
Användning av kemiska bekämpningsmedel har efterhand fasats ut.
Greenerna har byggts om så att vattenåtgången minskat.
Dammarna är större och fler så att vi är mera självförsörjande på vatten.
All belysning är numera lågenergi.
Allt avfall tas om hand och sorteras gemensamt med restaurangen.
Miljöstation för återvinning av rester från verkstad och maskiner anskaffad och i drift.
VI gör regelbunden riskanalys av miljö och arbetsmiljö.
Vi samarbetar med Göteborgs Park & Naturförvaltning och Göteborgs Ornitologiska Förening.