Medlem

Mål/syfte

Medlemskommittén har som syfte och uppgift att se till att

nytillkomna och befintliga medlemmar känner sig välkomna i klubben.

Hos oss skall alla få möjligheten att lära känna och träffa andra medlemmar,

utveckla sitt spel, hitta rätt i klubbens olika aktiviteter och tävlingar under trivsamma former.

Kommitténs uppdrag är vidare att verka för olika former av trivselskapande händelser inom klubben,

både för klubbens medlemmar och gäster av alla kategorier och åldrar.