Medlemsregler

Klubbens stadgar har beslutats av medlemmarna och därför gäller klubbens stadgar. På Albatross Golfklubb bygger medlemskapet på att man ska kunna ändra sitt medlemskap så att det passar vart du än befinner dig i livet.

För att klubben ska kunna drivas rationellt gäller följande:

  • Inför varje nytt år, senast 15 december, skiftligen meddela eventuella önskemål om medlemsändringar.
  • Meddela ny adress, e-post, telefon samt hålla sig á jour över vad som händer på klubben, dvs läsa den information som man får.
  • Erlägga de av medlemmmarna fastställda avgifterna inom föreskriven tid.

För att klubben ska kunna planera sin ekonomi och budget krävs planering. För Albatross är också alla medlemmar värda lika mycket, därför gäller samma regler för alla, detta är viktigt för oss.

Alla medlemskap är tillsvidaremedlemskap. Vill man ändra sin medlemskapstyp eller gå ur klubben så är det bara att maila eller skriva till klubben. Det ska alltså vara skiftligt för att undvika misstag. Du får normalt inom 24 timmar en bekräftelse på att vi mottagit och genomfört din önskan. Det ligger i medlemmens intresse att tillse att bekräftelsen kommer eftersom denna är ett ”kvitto” på att allt är enligt önskemål så inte mailet kommit på avvägar.

Vill man ändra sin medlemskapstyp är detta avgiftsfritt. Man kan dock aldrig bara ”ändra” från en medlemskapstyp som kräver medlemslån/spelrätt till en medlemskapstyp utan lån/spelrätt. Utan då måste först ett utträde göras och sen ett inträde.

För att vi ska kunna planera verksamheten har vi satt den 15 december (15/12) som sista datum vid alla medlemskapsändringar (inkl. utträde) året innan det ska gälla.

Så det är enkelt, vill man inte vara medlem så är det bara att meddela detta innan den 15 december. Så slipper man få en faktura för kommande år.

Skulle du efter den 15 december råka ut för något som gör att du inte kan nyttja ditt medlemskap så kan det kännas tryggt att veta att Albatross GK har tecknat en olycksfalls årsavgiftsförsäkring för ALLA sina aktiva medlemmar. Detta innebär att du får tillbaks del av årsavgiften beroende på hur stor del av golfsäsongen som är ”spolierad”. Kontakta kansliet för mer information.

Att vara medlem i en golfklubb är frivilligt. Medlem anses därför ”vid skriftlig anmälan om utträde därmed omedelbart ha lämnat klubben”, som det står på gammaldagssvenska enligt klubbens stadgar som bygger på s.k. normalstadgar för golfklubb. Det betyder att du när som helst kan lämna klubben, dock måste förfallna avgifter regleras.