Kommittéer

För att en golfklubb skall kunna fungera behövs många ideellt arbetande personer som ställer upp för sin klubb.

På Albatross har vi ett antal kommittéer som hjälper till med olika saker.

Vill du vara med i klubbens arbete?  Kika vidare på sidan om hur man engagerar sig. Fler är alltid roligare.