Organisation

Albatross Golfklubb är en ideell idrottsförening som är medlem i Svenska Golfförbundet.

Klubben utgår från medlemmarna

De stora besluten tas på höst och årsmöte av medlemmarna i föreningen. Valberedningen lägger förslag till styrelse. Sedan är det medlemmarna som har beslutsrätten att välja den styrelse man vill ha. Under året tar sedan styrelsen de löpande besluten.

För att genomföra det som beslutats finns en ledningsgrupp bestående av Fredrik Lindman och Andreas Jönsson som inom ramen för budget och beslut genomför det som bestämts av medlemmar och styrelse med hjälp av sina medarbetare.

Vår styrelse

 • Lennart Johansson

  Ordförande

 • Nina Skarland

  Vice ordförande

 • Per-Olof Blomqvist

  Personal, vision 50/50

 • Linda Asplund

  Medlemmar och kommittéer

 • Christian Backman

  Ledamot, fastighet

 • Ann-Sofie Bengtsson

  Ledamot, Kassör

 • Jan Elverdam

  Suppleant, avtal och ekonomi

 • Stefan Gustafsson

  Ledamot, miljö

 • Carl Maxe

  Suppleant

Vår personal