Organisation

Albatross Golfklubb är en ideell idrottsförening som är medlem i Svenska Golfförbundet.

Klubben utgår från medlemmarna

De stora besluten tas på höst och årsmöte av medlemmarna i föreningen. Valberedningen lägger förslag till styrelse. Sedan är det medlemmarna som har beslutsrätten att välja den styrelse man vill ha. Under året tar sedan styrelsen de löpande besluten.

För att genomföra det som beslutats finns en ledningsgrupp bestående av Fredrik Lindman och Andreas Jönsson som inom ramen för budget och beslut genomför det som bestämts av medlemmar och styrelse med hjälp av sina medarbetare.

Vår styrelse

 • Dennis Bucht

  Ordförande

 • Tage Christoffersson

  Ledamot

 • Per-Olof Blomqvist

  Ledamot

 • Stefan Gustafsson

  Ledamot

 • Carl Maxe

  Ledamot

 • Ulf Blixberg

  Ledamot

 • Maggan Stam

  Ledamot

Vår personal