Organisation

Albatross GK är en ideell idrottsförening. Det betyder att klubben är medlemmarnas och att den drivs utan vinstsyfte. Medlemmarna spelar alltså golf till självkostnadspris.

Klubben utgår från medlemmarna

De stora besluten tas på höst och årsmöte av medlemmarna i föreningen. Valberedningen lägger förslag till styrelse. Sedan är det medlemmarna som har beslutsrätten att välja den styrelse man vill ha. Under året tar sedan styrelsen de löpande besluten.

För att genomföra det som beslutats finns en ledningsgrupp bestående av Fredrik Lindman och Andreas Jönsson som inom ramen för budget och beslut genomför det som bestämts av medlemmar och styrelse med hjälp av sina medarbetare.

Vår styrelse

 • Lennart Johansson

  Ordförande

 • Bengt Sonesson

  V ordförande, Banan

 • Nina Skarland

  Ledamot, Marknad

 • Linda Asplund

  Ledamot, Ekonomi

 • Christian Backman

  Ledamot, Fastighet

Vår personal