Kallelse och anmälan till Höstmötet

Kallelse till Höstmöte 2017

På måndag har vi ordinarie Höstmöte, då vi skall fastställa Verksamhetsplan och budget för 2018. På mötet har vi också ett fyllnadsval för en ledamot till Valberedningen.

Mötet avslutas med prisutdelning till årets klubbmästare.

 

Vi bjuder på kaffe och bulle från klockan 18.30 och vill gärna veta hur många som kommer. Vi är därför tacksamma om du anmäler ditt deltagande via GIT (precis som en tävlingsanmälan).

Anmäl dig här

 

Verksamhetsplanen finner du nedan

Verksamhetsplan för 2018