Bort med plockepinn

Dammen vid green på hål 17. Bo Hallsvik rensar rent bland alla pinnar och plattor.

Som ett led i att kunna hålla våra banor i bra skick är att ta bort sly mm vid och i pliktområden. Genom att rensa bland alla pinnar och plattor så kommer det att underlättar för våra banarbetare.

Under veckan som gick har så gott som alla pinnar och plattor tagits bort på banan 1-18. Dock har ett fåtal pinnar fått vara kvar för att markera pliktområdernas yttre gränser i spellinjen.

 

Var går då pliktområdets gräns? Här kommer ett förtydligande:

Omarkerade diken och dammar är röda pliktområden. Dess naturliga gränser är där marken börjar slutta neråt för att bilda den fördjupning som kan innehålla vatten.

För pliktområden med fåtal markeringar så definieras gränsen för pliktområdet av dess naturliga gränser där marken börjar slutta neråt för att bilda den fördjupning som kan innehålla vatten.

HUR kommittén