50/50

Albatross GK:s arbete med projektet ”Vision 50/50”

Bakgrund

Projektet ”50/50” handlar bland annat om att skapa lika förutsättningar för kvinnor och män att utöva golfspel.

Sedan hösten 2015 har Albatross haft en 50/50 grupp som bestått av Evalena Enberg och Maggan Stam.
Under våren 2016 arbetade vi fram en enkät som gick ut till alla kvinnliga medlemmar i Albatross GK.
Sammanfattningen av enkätsvaren har presenterats för Albatross GK:s styrelse (2016), där vi även presenterat förslag på fortsatt arbete inom ramen för projektet.

SGF:s enkät gick ut till alla medlemmar i september 2017

Spaningar och möten är gjorda under 2017-2018, analysen har resulterar i problemformuleringar och handlingsplan för klubben

Nuläge

Utbildningar i arbetet är klar. Nu börjar jobbet!

Läs mer om detta på www.golf.se/vision5050

Albatross styrgrupp för ”Vision 50/50” består nu av:

Evalena Enberg             Förändringsledare           evalena.enberg@dowelloop.se

Maggan Stam                Ledamot                             ma51st@yahoo.com

Fredrik Lindman           Klubbchef                         fredrik@albatrossgolf.se

Maria Magnusson       Tränare /idrottsansvarig  maria@albatrossgolf.se

Per-Olof Blomqvist    Styrelseledamot                 poblomqvist2@gmail.com