50/50

Albatross GK:s arbete med projektet ”Vision 50/50”

50/50 kommittén

Kommittén startades hösten 2015 med Evalena Enberg och Maggan Stam.

Under våren 2016 arbetade vi fram en enkät som gick ut till alla kvinnliga medlemmar i Albatross GK.

Sammanfattningen av enkätsvaren har presenterats för Albatross GK:s styrelse och även på damernas vårmiddag 2016.

 

SGF:s klubbutvecklingsprogram ”Vision 50/50”

I april 2017 antogs Albatross GK, som en av 50 klubbar, till klubbutvecklingsprogrammet ”Vision 50/50”. En styrgrupp bildades och vi påbörjade utbildningsprogrammet, som sen har fortgått under hela 2017 och avslutades hösten 2018.

Utbildningen har bland annat handlat om att skapa lika förutsättningar för kvinnor och män att utöva golfspel. Läs mer om detta på www.golf.se/vision5050

 

I november 2018 fick vi SGF:s godkännande för allt vårt arbete med ”Vision 50/50” och på årsmötet den 28 mars 2019 erhöll vi, som första klubb i Västra Götaland, diplomet från SGF.

 

 

Nuläget och vad har vi gjort?

Vi har, bland annat:

* gått igenom klubbens samtliga styrdokument som verksamhetsidé, värdegrund, vision och    verksamhetsplaner.

* vässat våra handlingsplaner från utbildningen och påbörjat genomförandet av dem.

* slagit samman Dam- och Herrkommittéerna och skapat en Medlemskommitté.

* fått en ny toalett mellan hål 13 och 14, ett välkommet tillskott för alla och främst alla damer.

 

*har skapat ett ”Attityd- och respektdokument” för klubben.

 

Albatross Golfklubb

En inkluderande och jämställd golfklubb öppen för alla

 

Attityd

Vi har en välkomnande attityd gentemot varandra

Vi ser och hälsar på varandra

 

Inkluderande

Vi inkluderar alla i vår gemenskap: medlemmar, personal och gäster

 

Respekt

Vi lyssnar på och respekterar varandra

 

Ärlighet och pålitlighet

Vi uppträder ärligt mot varandra och står för våra ord

 

Kul

Vi eftersträvar en hög ”kulfaktor” när vi spelar

 

Stolthet och glädje

Vi känner stolthet och glädje att tillhöra Albatross GK

och det förmedlar vi till andra

 

 

Klubben fortsätter nu arbetet med att locka fler kvinnor till golfens värld, samt att skapa lika förutsättningar för alla att spela golf. Arbetet kommer att drivas av 50/50 kommittén i nära samarbete med den nybildade Medlemskommittén.